Köszöntjük a honlapunkon!

Célunk a szórakoztató felnőttképzés révén a tudatos életmódra váltás inspirálása, minél több ember számára. Ezért az eseményeinken a gondolatébresztő filmeken túl, a háttértudást is elérhetővé tesszük – szakértő vendégeink segítségével. Igyekszünk a nap végére a taglalt környezeti, társadalmi problémákra adható legjobb egyéni válaszokat is megtalálni.

Az ökofilmklubozás jelentése más szóval, hogy a mozgóképkultúra  gyöngyszemei kapcsán beszélgetünk szakértőkkel és egymással egy fenntartható és egészséges társadalomhoz vezető útról.

A kezdeményezés határozottan civil jellegű és mentes a pártpolitikától, mivel egy gondolatiság filmklubja szeretnénk lenni, s nem egy propagandáé. Meghívott szakértőink, 

vendégeink is egyre szélesebb körből érkeznek a biopékség vezetőjétől kezdve a hazai sikerfilmek rendezőin és a református lelkészeken át a társadalomtudósig, géntudósig, vagy épp az Európai Bizottsági tanácsadóig. Nem titok, hogy valamennyi parlamenti párt képviselője volt már vendégünk, de a beszélgetéseknél okosan kerüljük a pártpolitikát és sokkal konstruktívabb módon vitázunk.

A vetítések általában csütörtökönként, 19 órakor kezdődnek egy-egy rövidfilm bemutatásával. Ezt követően a házigazda pár szóban felvázolja az aktuális filmklub témáját, bemutatja a beszélgetőpartnert, majd elkezdődik a vetítés.

A vetítést követően moderált beszélgetés zajlik a közönség aktív részvételével, melynek a végén a házigazda összegezi az elhangzottakat és megköszöni a részvételt, beharangozva a következő időpontot. Rendszerint igyekszünk írásos összefoglalót is készíteni. A klubestek hanganyagát rögzítjük, a későbbi felhasználhatóság érdekében.

A filmklubnak legalább két területen van kulturális küldetése. Egyrészt ingyenes, de igényes filmvetítésekkel járul hozzá a budapesti mozi-kultúra színesítéséhez, olyan filmeket mutatva meg a nagyközönségnek, amiket sokszor még a tékákban sem lehet megtalálni. Másrészt olyan témákról tartunk szakmai vezetéssel beszélgetést, melyek egyre nagyobb közérdeklődésre tartanak számot, azonban rengeteg a tévhit, a bizonytalanság és a felszínes téveszme ezekkel kapcsolatban. A „fejekben történő rendrakással” így sokat tudunk tenni városunk, kerületünk lakosainak környezettudatosabb, közösségibb szemléletű polgárrá válásáért.